Výhody dobrovolného pojištění vozidla

Každý majitel vozidla ví, že musí uzavřít zákonné pojištění odpovědnosti, tzv. povinné ručení. Toto pojištění je povinné, a každému, kdo ho neuzavřel, hrozí nemalé sankce. Majitelé vozidel jsou při uzavírání tohoto druhu pojištění dotazování, zda nechtějí uzavřít také havarijní pojištění, které je již dobrovolné. Kombinace povinné ručení – havarijní pojištění je u všech pojišťoven velmi výhodná.

Co kryje povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla musí mít uzavřené každá fyzická i právnická osoba, která vozidlo provozuje. Povinné ručení se vztahuje na škody způsobené na zdraví nebo na životě, na škody na majetku, úhradu ušlého výdělku poškozeného a na náklady spojené s právním zastoupením. Minimální limity plnění stanovuje zákon. Toto pojištění zajišťuje náhradu škody účastníkům silničního provozu a jiným osobám, kterým vznikla škoda při provozu pojištěného vozidla.

Před čím chrání havarijní pojištění

Na rozdíl od povinného ručení není havarijní pojištění povinné. Uzavírá se proto, aby krylo škody na vozidle, které vznikly při havárii, odcizením, neoprávněným užitím vozidla nebo živelnou událostí. Havarijní pojištění uzavírají většinou majitelé nových nebo zánovních vozidel, ale za určitých podmínek se havarijní pojištění vyplatí i u starších vozů.

Proč kombinovat povinné ručení a havarijní pojištění

Kombinace povinné ručení – havarijní pojištění je vždy výhodná. Pojišťovna Vám poskytne maximální bonusy, některé pojišťovny zvýhodňují klienty, kteří uzavřou obě pojištění současně, připojištěními zdarma. Kromě hmotných výhod získáte i pocit zabezpečení a jistoty pro případ nehody – ať už jste poškozeným nebo viníkem. Vzhledem ke slevám může být kombinované pojištění výhodnější než jen povinné ručení s dalšími připojištěními.

pojištění vám spočitá Top pojištění, nejlevnější povinné ručení srovnání, levné havarijní pojištění,